Pieniądze na powitanie

Wnioskowanie i wypłata

Pomocą na dobry start w nowy etap życia, jakim są studia, jest bezzwrotny zasiłek w wysokości 150 euro. Przysługuje on wszystkim studiującym, którzy zdecydowali się przenieść swoje stałe miejsce zamieszkania do Stralsundu. Jest to bezzwrotna, jednorazowa zapomoga, która zostaje wypłacona szybko i bez zbędnej biurokracji. Wypłaty dokonuje Urząd ds. Porządku (Ordnungsamt der Hansestadt Stralsund) przy Schillstraße 5-7.

Dodatek studencki

Na bazie wspólnego projektu Politechniki (University of Applied Sciences) w Stralsundzie, Stowarzyszenia Przyjaciół Politechniki oraz Urzędu ds. Rozwoju Gospodarki Hanzeatyckiego Miasta Stralsund został stworzony “zeszyt bonów”, wyłożony w wielu punktach na terenie uczelni.
Na podstawie tego zeszytu studenci Politechniki mogą wystąpić o jednorazowy zasiłek w kwocie 150 euro, o ile mogą wylegitymować się zaświadczeniem o studiowaniu na naszej Politechnice i o fakcie, że z powodu studiów przenieśli niedawno swe stałe miejsce zamieszkania do Stralsundu. Forma wypłaty to albo przelew na konto bankowe, albo – na życzenie – wypłata w gotówce przez Kasę Miejską.

Potrzebne dokumenty

  • dowód osobisty albo paszport
  • aktualne zaświadczenie o odbywaniu studiów / umowa o nauce zawodu

Ważna uwaga

Warunkiem jest zameldowanie na stałe, bądź posiadanie głównego adresu w Stralsundzie.

Portret miasta


Tradycja i nowoczesność: Rok założenia miasta – 1234 – jest nie tylko łatwy do zapamiętania, jest on także początkiem fascynującej 780-letniej historii Stralsundu.

Dalsze informacje