Tereny przemysłowe

Warunki do gospodarczego zaangażowania się w Stralsundzie są znakomite!
Przemawiają za tym centralne położenie nad Bałtykiem i szybki dojazd, nowoczesna infrastruktura, wysoko wykwalifikowani fachowcy, korzystne ceny energii elektrycznej, energii cieplnej i wody, interesujące możliwości dofinansowywania nowych przedsiębiorstw oraz przyjazna dla przedsiębiorców administracja – również dla Waszych zamierzeń!

Dla przeniesienia, rozszerzenia i nowego osiedlenia się Waszego przedsiębiorstwa są w Stralsundzie i na jego obrzeżach do dyspozycji w pełni uzbrojone i indywidualnie dopasowane tereny. Jesteśmy w stanie zaoferować Państwu odpowiednie działki na jednym z komunalnych terenów, odpowiednim dla potrzeb rzemiosła lub produkcji przemysłowej.

Wszystkie one są bezpośrednio połączone z którąś z dróg krajowych, lub za pomocą łącznika z autostradą A 20.
Bezpośrednie położenie miasta nad Strelasundem umożliwia ponadto połączenie transportowe drogą wodną.

Nieruchomości

Szukacie Państwo działki budowlanej bądź innej nieruchomości dla celów prywatnych bądź gospodarczych? Czy wynajem, czy kupno – w Stralsundzie znajdziecie z pewnością odpowiedni obiekt.

Oferujemy Państwu na terenie Stralsundu i w jego okolicach działki budowlane i inne nieruchomości dla celów mieszkaniowych bądź produkcyjnych. Oferentem jest Hanzeatyckie Miasto Stralsund oraz Stadterneuerungsgesellschaft Stralsund mbH.

Tereny przemysłowe

Portret miasta


Tradycja i nowoczesność: Rok założenia miasta – 1234 – jest nie tylko łatwy do zapamiętania, jest on także początkiem fascynującej 780-letniej historii Stralsundu.

Dalsze informacje