Partner ds. wspierania gospodarki/ marketing miasta

Jesteśmy – z ramienia administracji Hanzeatyckiego Miasta Stralsund – Państwa partnerem i pilotem we wszelkich sprawach związanych z Waszym zaangażowaniem gospodarczym na naszym terenie!

Bezpośrednie podporządkowanie Urzędu ds. Wspierania Gospodarki / Marketing Miasta nadburmistrzowi umożliwia krótkie drogi decyzyjne, kompetentne działania i szybką reakcję na Wasze potrzeby. Czynimy wszystko, by stworzyć atrakcyjne ramy działania dla Was, naszych inwestorów, jak i działających na naszym terenie przedsiębiorców.

Hansestadt Stralsund
Wspierania Gospodarki/ Marketing Miasta
Postfach 2145
18408 Stralsund
GERMANY

Telefon 0049 3831 252 720
Telefax 0049 3831 252 52 720
E-Mail: wirtschaft@stralsund.de 

Portret miasta


Tradycja i nowoczesność: Rok założenia miasta – 1234 – jest nie tylko łatwy do zapamiętania, jest on także początkiem fascynującej 780-letniej historii Stralsundu.

Dalsze informacje