Ośrodek gospodarczy i przemysłowy

Charakterystyka

Stralsund, będący największym miastem Pomorza Przedniego, oferuje – również ze względu na swoje położenie na południowym wybrzeżu Bałtyku – znakomite warunki dla osiedlania się tu nowych firm i przedsiębiorstw. Miasto nad Strelasundem ma wiele do zaoferowania potencjalnym inwestorom: korzystne położenie i szybki dojazd, kompletnie uzbrojone i tanie tereny inwestycyjne, ciągle modernizowaną infrastrukturę, wysoko wykwalifikowanych fachowców, korzystne ceny energii elektrycznej, energii cieplnej i wody, interesujące

możliwości dofinansowywania nowych przedsiębiorstw, efekt synergii poprzez ukierunkowany na praktykę profil tutejszej Wyższej Szkoły Zawodowej (Fachhochschule – University of Applied Sciences), jak i atrakcyjne warunki mieszkaniowe oraz szeroką ofertę imprez kulturalnych, sportowych i spędzania czasu wolnego w jednym z najbardziej atrakcyjnych regionów Niemiec.

Branże

Ze względu na położenie Hanzeatyckiego Miasta Stralsund, obraz jego struktury gospodarczej zdominowany jest przez przemysł morski, przede wszystkim port oraz zakłady przetwórstwa metalowego. Oferują one dalsze możliwości rozwoju stralsundzkiego clustera przemysłowego. Ważną rolę gospodarczą odgrywają turystyka, rzemiosło, firmy IT, sektor oświatowy oraz usługi.

Infrastruktura

Jednym z najważniejszych czynników decydujących o wyborze miejsca inwestycji jest jego położenie, uzbrojenie i wyposażenie. Połączenia komunikacyjne Stralsundu są optymalne, gwarantując szybkie i bezproblemowe dotarcie do miasta.

Drogi
 • optymalne połączenie na osi północ-południe (Kopenhaga-Malmö-Berlin) oraz na osi zachód-wschód (Hamburg-Szczecin) poprzez sieć autostrad, szczególnie zaś autostradę A 20, prowadzącą wzdłuż wybrzeża Bałtyku
 • drogi krajowe B 96, B 105, B 194
 • obwodnica miasta z dojazdami do najważniejszych dzielnic
Kolej
 • północno-wschodni węzeł kolejowy zelektryfikowanej sieci Deutsche Bahn AG
 • idealne połączenie dróg i tras kolejowych
 • połączenie torowe całego terenu portowego
Port i transport morski
 • zarządzanie portem przez SWS Seehafen Stralsund GmbH
 • port południowy z 875 metrami nabrzeża oraz 40.000 m² powierzchni portowej
 • lądowe połączenie portu poprzez drogi dojazdowe z autostradą A 20
 • połączenia kolejowe i tory na terenie portu
 • basen portowy o głębokości -7,50 metrów; głębokość dla rozładunków do -6,60 metrów

Komunikacja powietrzna

 • 25 kilometrów do lotniska Stralsund-Barth (OFH)
 • 110 kilometrów do lotniska Rostock/Laage autostradą A 20
Komunikacja publiczna
 • bardzo dobra sieć komunikacji miejskiej i regionalnej

Human Resources

Wysoko wykwalifikowanych i zmotywowanych fachowców znajdziecie na miejscu. Szczególnie Politechnika (University of Applied Sciences) ze swymi ukierunkowanymi na praktykę wydziałami dostarcza wykwalifikowanych inżynierów dla przemysłu. Szczególnie dotyczy to absolwentów kierunków: gospodarczego, ekonomicznego, elektrotechniki i informatyki, budowy maszyn i energii regeneratywnej.
Wspólnie z naszymi partnerami z regionu chętnie pomożemy Państwu w pozyskaniu potrzebnych, wykwalifikowanych fachowców.

Portret miasta


Tradycja i nowoczesność: Rok założenia miasta – 1234 – jest nie tylko łatwy do zapamiętania, jest on także początkiem fascynującej 780-letniej historii Stralsundu.

Dalsze informacje